Zastupování v řízeních

Každé druhé rozvázání pracovního poměru je shledáno jako neplatné, nechejte si poradit od profesionálů. Naše klienty zastupujeme v pracovněprávních sporech před soudy všech instancí, stejně jako před správními orgány při kontrolách ze strany inspektorátu práce.
Máme bohaté zkušenosti v oblasti pracovního práva, které je jednou z našich hlavních specializací. Jsme autoři řady pracovněprávních publikací, zakladatelé Unie personalistů, členy Kolegia Expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, působíme jako lektoři pracovního práva. Pro naše korporátní klienty, jednotlivé zaměstnavatele i zaměstnance poskytujeme komplexní právní služby v oblasti pracovního práva. Na míru připravíme či zrevidujeme pracovní smlouvy, dohody, vytýkací dopisy, výpovědi, vnitropodnikové směrnice. Zastoupíme Vás ve sporech týkajících se neplatného skončení pracovního poměru, nelegálního zaměstnávání, náhrady škody a pracovních úrazů. Poskytujeme pravidelné školení personalistů a zaměstnanců HR po celé ČR.

Zaujali jsme Vás? Kontaktujte nás.

JUDr. Irena Valíčková, MBA

tel: 00420 603 822 267

e-mail: valickova@pracovni-pravo.cz

JUDr. Adam Valíček, MBA

tel: 00420 603 822 267

e-mail: valicek@pracovni-pravo.cz

Pobočka Dukelská 117/12

682 01 Vyškov

Pozn. Nutno domluvit schůzku předem.