Pracovněprávní konzultace

Poradenství pro zaměstnavatele

Pro naše korporátní klienty i jednotlivé zaměstnavatele poskytujeme komplexní právní služby v oblasti pracovního práva. Na míru připravíme či zrevidujeme veškeré pracovněprávní dokumenty, jako například pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), vytýkací dopisy, výpovědi, vnitropodnikové směrnice, pracovní řády, dohody o mlčenlivosti, tzv. dohody o hmotné odpovědnosti apod. Zastoupíme klienty ve sporech týkajících se neplatného skončení pracovního poměru, nelegálního zaměstnávání, náhrady škody a pracovních úrazů. Poskytujeme pravidelně školení personalistů a zaměstnanců HR po celé ČR.
Právní služby poskytujeme našim klientům buď jednorázově, nebo na základě dlouhodobé spolupráce. Pro řadu klientů poskytujeme právní služby formou tzv. paušální odměny, kdy jsme klientům k dispozici na pravidelné konzultace dle jejich aktuální potřeby.

Poradenství pro zaměstnance

Poskytujeme právní služby jednotlivým zaměstnancům, skupinám zaměstnanců i odborovým organizacím. Na míru připravíme či zrevidujeme veškeré pracovněprávní dokumenty, jako například pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ), tzv. dohody o hmotné odpovědnosti apod. Klientům poradíme možný postup při nerovném zacházení a diskriminaci, při neplatném skončení pracovního poměru apod. Zastoupíme klienty ve sporech týkajících se neplatného skončení pracovního poměru, nelegálního zaměstnávání, náhrady škody a pracovních úrazů.
Právní služby poskytujeme našim klientům buď jednorázově, nebo na základě dlouhodobé spolupráce. Pro řadu klientů poskytujeme právní služby formou tzv. paušální odměny, kdy jsme klientům k dispozici na pravidelné konzultace dle jejich aktuální potřeby.

 

Zaujali jsme Vás? Kontaktujte nás.

JUDr. Irena Valíčková, MBA

tel: 00420 603 822 267

e-mail: valickova@pracovni-pravo.cz

JUDr. Adam Valíček, MBA

tel: 00420 603 822 267

e-mail: valicek@pracovni-pravo.cz

Pobočka Dukelská 117/12

682 01 Vyškov

Pozn. Nutno domluvit schůzku předem.