Pro objednání schůzky nás kontaktujte…

Slavíme další úspěch u Nejvyššího soudu.

Naše advokátní kancelář se jménem JUDr. Ireny Valíčkové aktivně podílela na průlomovém rozhodnutí Nejvyššího soudu, týkajícího se posuzování okamžiku skutečného vzniku nemoci z povolání za účelem rozvázání pracovního poměru.

Nejvyšší soud ve svém rozsudku vydaném pod č. j. 21 Cdo 2964/2021-305 ze dne 25. 5. 2022 vyslovil právní názor, že byť z ustanovení § 4 písm. c) vyhlášky vyplývá, že (obligatorní) náležitostí lékařského posudku o uznání nemoci z povolání je i datum zjištění nemoci, kterým je den vyšetření, při kterém bylo poprvé prokázáno onemocnění uznané později za nemoc z povolání, není jeho uvedení pro závěr o (ne)existenci výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. d) zák. práce v době předcházející tomuto datu určující.

Toto rozhodnutí považujeme, v souvislosti s ukončováním pracovních poměrů, za průlomové. Neboť při rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů může mít zásadní dopad nikoli datum zjištění nemoci z povolání, ale faktický stav, zda zaměstnanec v době dání výpovědi nemocí z povolání trpěl, či nikoli. Z tohoto důvodu proto nelze vycházet stroze z lékařského posudku.

Podrobnosti si můžete přečíst v článku na epravo.cz.

www.epravo.cz/top/clanky/posuzovani-okamziku-skutecneho-vzniku-nemoci-z-povolani-za-ucelem-rozvazani-pracovniho-pomeru-115082.html

Zpět na výpis článků