Pro objednání schůzky nás kontaktujte…

V současné době se může pečující rodič domáhat zvýšení výživného v případě, že se zlepší majetkové poměry rodiče povinného. Výživné je potom možné navýšit i zpětně, a to nejdéle za uplynulé tři roky.

Ačkoliv z důvodu zachování právní jistoty povinného rodiče by o zpětném zvýšení výživného mělo být rozhodováno pouze ve výjimečných případech, v praxi soudy pečujícímu rodiči většinou vyhoví a povinnému rodiči uloží často nemalé částky dlužného výživného doplatit.

Mgr. Kateřina Kolářová Justová a Martin Hušek se v následujícím článku zaměřili na to, jaké problémy mohou povinnému rodiči v souvislosti se zpětným navýšením výživného vzniknout, či zda současná právní úprava dostatečně respektuje princip právní jistoty takového rodiče.

celý článek naleznete zde

Zpět na výpis článků