Pro objednání schůzky nás kontaktujte…

Nesprávné právní posouzení věci lze napravit jiným mimořádným opravným prostředkem, a to stížností pro porušení zákona. Oprávněnou osobou k podání stížnosti pro porušení zákona je pouze ministr spravedlnosti a rozhoduje o ní Nejvyšší soud. Přístup k tomuto opravnému prostředku je tedy složitější, obviněný může dát nejvýše podnět a není na jeho vůli, zda bude stížnost podána.

Podmínkou obnovy řízení jsou skutečnosti nebo důkazy soudu dříve neznámé, které by mohly odůvodnit jiné rozhodnutí ve věci. Návrh na povolení obnovy řízení může podat státní zástupce, obviněný nebo osoby, které by mohly podat v jeho prospěch odvolání, rozhoduje o něm zpravidla soud, který ve věci rozhodl v prvním stupni. Pokud soud neshledá důvody pro obnovu řízení, návrh zamítne. To se však v popisovaném případě nestalo.

O co šlo? Obviněný spáchal zločin krádeže za nouzového stavu vyhlášeného z důvodu pandemie koronaviru SARS CoV-2. Jeho trestný čin byl podřazen pod přísnější – kvalifikovanou skutkovou podstatu, tedy dle § 205 odst. 4 písm. b) trestního zákoníku, přičemž důvodem byla pouze časová souvislost s vyhlášeným nouzovým stavem. Toto však bylo nesprávné, jak dovodila i pozdější judikatura Nejvyššího a Ústavního soudu. Pro naplnění znaků této přísnější, kvalifikované skutkové podstaty by měl trestný čin bezprostředně navazovat na vyhlášený nouzový stav (krádež by se týkala např. ochranných pomůcek), nelze takto tedy posuzovat každou krádež spáchanou pouze v časové souvislosti s nouzovým stavem, k čemuž však plošně docházelo.

V popisovaném případě soud návrh na povolení obnovy řízení povolil s odůvodněním, že obnova řízení povede ke stejnému výsledku, ke kterému by jinak sloužila stížnost pro porušení zákona, která je k tomuto účelu primárně určena. Tímto postupem navíc nebude zatěžován již tak dost přetížený Nejvyšší soud.

Bude nepochybně zajímavé sledovat, jak se soudy budou k takovému důvodu obnovy řízení stavět nadále a zda bude obnova řízení využitelná analogicky ke stížnosti pro porušení zákona vždy, či zda šlo o výjimečnou situaci v souvislosti se snahou o nápravu nezákonných rozhodnutí vydávaných v souvislosti s nouzovým stavem.

Celý článek zde

Zpět na výpis článků