Pro objednání schůzky nás kontaktujte…
18. 12. 2021 Nový vedoucí advokát naší brněnské kanceláře Mgr. Miroslav Papoušek se stal novým vedoucím advokátem naší brněnské kanceláře. 01. 12. 2021 Jsme významnou advokátní kanceláří roku 2021 Je nám ctí, že jsme byli zařazeni do ročenky Významné advokátní kanceláře České republiky 2021. Ročenku tradičně sestavuje a vydává epravo.cz 23. 11. 2021 Náleží zaměstnanci stejná mzda za stejnou práci, ale v jiném regionu? Jaký význam má při posuzování, zda jde o (ne)rovné zacházení při odměňování zaměstnanců za práci, okolnost, že se mzdy a životní náklady zaměstnanců, kteří vykonávají v rámci územního působení zaměstnavatele stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, v jednotlivých regionech liší? 17. 11. 2021 Naše vyjádření k důležité novele, která ovlivní život nejmenších dětí v těžké situaci Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bojuje proti nedostatku pěstounů zvýšením jejich odměn a v souladu s mezinárodními standardy skoncovala s umisťováním dětí do kojeneckých ústavů. Děkujeme portálu Právní rádce za možnost vyjádřit se k chystaným změnám. 03. 11. 2021 Právnická firma roku 2021 I v letošním roce se nám podařilo zajistit mimořádný úspěch v české advokacii, kdy jsme byli v prestižní soutěži Právnická firma roku zařazeni mezi Velmi doporučované kanceláře v oblasti pracovního práva a dále jako doporučovaná Regionální právnická firmu roku. 15. 10. 2021 Ing. Lenka Duranová, ekonomka posiluje náš tým Náš tým posiluje Ing. Lenka Duranová, vedoucí asistentka a ekonomka naší kanceláře. 14. 10. 2021 Mgr. Bc. Sabina Pazderová a Mgr. Lenka Gavendová posilují náš tým Náš tým se rozrostl o dvě zkušené advokátky, abychom mohli nabídnout rozšíření služeb pro naše klienty. 06. 10. 2021 Mgr. et Mgr. Martin Gřešák, advokát posiluje náš tým v Praze V říjnu náš tým posílil Mgr. et Mgr. Martin Gřešák, a na pozici vedoucího advokáta pražské kanceláře. 06. 10. 2021 Posílení týmu studentů Náš tým v říjnu narostl o další čtyři právní asistenty. Všech pět právních pozic praktikantů máme nyní obsazených těmito kolegy: Štěpán Janků, Karolína Hlavinková, Veronika Lokajová, Martin Hušek, Aneta Svobodová. 13. 05. 2021 JUDr. Valíček z naší kanceláře se vyjadřuje pro Epravo.cz k povinnosti testování zaměstnanců na covid JUDr. Adam Valíček z naší advokátní kanceláře se vyjadřuje k problematice testování zaměstnanců na koronavirus a následkům spojeným s odmítnutím testování. 01. 04. 2021 Dvojnásobný úspěch u soudu V jednom dni naše advokátní kancelář měla dva úspěšně skončené soudní spory. Jeden soudní spor se týkal vymožení částky přes 500.000 Kč v pracovněprávním sporu s mezinárodní institucí, kdy se prvostupňový i odvolací soud ztotožnily s naší argumentací. Jen o hodinu později náš tým úspěšně ukončil soudní spor o odstranění velké stavby v centru města. Děkujeme našim klientům za důvěru, kterou v nás vkládají! 01. 04. 2021 Dotace pro klienty v řádech milionů Kč Pro naše klienty jsme v rámci dotací a podpor ze strany státu při pandemii koronaviru v různých programech (nájemné, antivirus, gastro apod.) získali již miliony korun. Jsme rádi, že vám můžeme pomáhat.