Pro objednání schůzky nás kontaktujte…
W

CO UMÍME NEJLÉPE

Whistleblowing

Předně si dovolujeme poděkovat za Váš zájem o spolupráci s naší kanceláří.

Naši advokátní kancelář tvoří tým více než 20 odborníků. Spolupráci s Vámi rádi probereme osobně v našich kancelářích nebo online. Kanceláře máme v Brně na nám. Svobody, v Praze na Václavském náměstí, v Ivančicích nebo ve Vyškově. Nabízíme právní služby v němčině, angličtině, francouzštině, italštině a španělštině. Nabízíme služby včetně daňového poradenství, což je velkou výhodou též v souvislosti s whistleblowingem.

V letech 2019 – 2022 jsme se umístili v soutěži Právnická firma roku a loni poprvé i v kategorii Regionální právnická firma roku. Mezi naše klienty patří jak fyzické osoby, tak drobní podnikatelé až po nadnárodní korporace s tisíci zaměstnanci. Poskytujeme díky širokému týmu zkušených advokátů komplexní právní služby ve všech oblastech práva, aby klienti v naší kanceláři získali komplexní právní servis. Jsme tak schopni posoudit případné protiprávní jednání a navrhnout možnosti efektivního řešení.

V souvislosti se zaměstnáváním, GDPR a whistleblowingem máme proškoleno již více než 15.000 účastníků. Naše advokátní kancelář je pojištěna do výše 100 milionů Kč.

Whistleblowing

Co jsme schopni nabídnout?

 • Komplexní zajištění whistleblowing včetně IT řešení oznamovacího kanálu
 • Možnost telefonické podpory od advokátů
 • Možnost schůzky u Vás či v našich kancelářích v Brně, Praze, Ivančicích a Vyškově
 • Nejsme jen „virtuální“ agentura nabízející služby whistleblowing. Jsme advokátní kancelář s renomé a tradicí
 • Reference od stovek klientů – viz náš web – reference, recenze na Google, LinkedIn apod.
 • Výhodou naší kanceláře je velké množství advokátů a právníků se specializacemi a spolupráce daňového poradce, kdy jsme tak schopni posoudit
 • kvalifikovaně případné podněty, stížnosti apod.
 • Osobní přístup ke klientovi

Základní balíček

Standardní balíček, který obsahuje zásadní směrnici vůči zaměstnancům a externím osobám ohledně pravidel oznamování protiprávního jednání.

 • Směrnice vůči zaměstnancům a externím osobám a nastavení pravidel pro oznamování jednání
 • Doporučení úpravy webu o povinně zveřejňované informace
 • Navíc jako bonus zdarma - doložka do smluv s dodavateli a obchodními partnery ohledně pravidel pro oznamování

Komplexní balíček - Firemní compliance

Navíc doporučujeme a pro většinu obchodních společností připravujeme související dokumentaci pro komplexní zajištění zabránění protiprávního jednání a maximální míře ochrany před případným protiprávním jednáním. Součástí dokumentace je též trestněprávní compliance program za účelem ochrany statutárních orgánů (fyzických osob jednatelů apod.) a samotných právnických osob (Vaše společnost) před trestněprávním stíháním a dalšími sankcemi z důvodu porušování povinností:

 • Směrnice vůči zaměstnancům a externím osobám a nastavení pravidel pro oznamování jednání
 • Doporučení úpravy webu z hlediska umístění směrnice
 • Navíc jako bonus zdarma - doložka do smluv s dodavateli a obchodními partnery ohledně pravidel pro oznamování

Etický kodex

Základní, vrcholový dokument, obsahuje mimo jiné prohlášení ohledně dodržování veškerých právních předpisů, ustanovení o řádném zacházení s důvěrnými informacemi, o střetu zájmů, zákazu diskriminace, zadávání veřejných zakázek, dále principy jednání se zaměstnanci, obchodními partnery a orgány veřejné moci, ustanovení o boji proti praní špinavých peněz, případně rovněž ustanovení o oddělení/osobě compliance managera, který je odpovědný za vyřizování podnětů, stížností či jiných podání ohledně dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů společnosti ze strany zaměstnanců společnosti, a to včetně mechanismu, jak se tato podání podávají a vyřizují.

Protikorupční politika

Stanovuje pravidla společnosti týkající se protikorupčního jednání, včetně stanovení typických znaků korupce, nejčastějších důvodů vzniku korupce a nástrojů protikorupčních opatření.

Vnitřní směrnice o pravidlech ohledně přijímání a poskytován darů

Stanovuje mimo jiné, pravidla pro přijímání a poskytování darů (a to i v návaznosti na jejich výši) a výčet zakázaných jednání týkajících se přijímání a poskytování darů.

Prohlášení vedení společnosti

Tento dokument, který je standardně publikován na webových stránkách společnosti, obsahuje deklaraci odstupu vedení společnosti od jakékoliv formy trestné činnosti a vyjádření vůle vedení společnosti jednat a podnikat v souladu se všemi právními předpisy.

Compliance smluvní doložka

Tento dokument, který je možno přiložit jako přílohu ke smlouvě s obchodními partnery společnosti, nebo případně přímo začlenit do takové smlouvy, má za cíl seznámit tyto obchodní partnery s compliance programem společnosti, jakož i získat o těchto obchodních partnerů prohlášení o tom, že při své činnosti (včetně spolupráce se společností) budou postupovat a jednat výlučně v souladu se zákonem.

Online školení

Školení naší advokátní kanceláří pro proškolení vedení či zaměstnanců, jak aplikovat v praxi (v rozsahu 1 hod.).

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VALÍČEK & VALÍČKOVÁ

Doplňkové služby

Komplexní IT zajištění oznamovacího kanálu + příslušná osoba (compliance manager)

 • Nastavení oznamovacího kanálu pro přijímání oznámení
 • Úprava grafické podoby
 • Příprava otázek pro oznamovatele
 • Změna hlasu pro případ hlasového oznámení
 • Plnění archivační povinnosti
 • Základní doporučení postupu řešení
 • Doporučení nápravy z hlediska právního a doporučení souvisejících kroků
 • Řešení všech oznámení
 • Hlídání lhůt

Příslušná osoba (compliance manager)

Máme komplexní znalosti ve všech právních oblastech, díky více než 20člennému týmu jsme schopni Vám komplexně poradit s řešením oznámení a externě zajistit řešení oznámení. Díky spolupracující účetní a daňovému poradci Vám vyhodnotíme i případné porušení daňového charakteru.

 • Základní doporučení postupu řešení podnětů
 • Doporučení nápravy z hlediska právního (zda došlo k pochybení) a doporučení souvisejících kroků
 • Řešení všech oznámení
 • Hlídání lhůt

Konzultant

Máte vlastní příslušnou osobu, která bude přijímat oznámení a potřebujete mít k dispozici advokáta, který Vám bude k dispozici obratem a doporučí postup vyřízení oznámení?

Se zaměstnancem, který má u Vás ve společnosti na starosti whistleblowing, budeme probírat jeho otázky a řešit, jak oznámení vyřídit.

Školení Vašich zaměstnanců

Školení realizujeme přes 10 let, proškoleno máme již více než 15.000 účastníků.

 • Školení Vašich zaměstnanců na problematiku whistleblowingu (rozsah 3-4 hodiny)
 • Komplexní písemný materiál
 • Máme vlastní školící prostory a prostorné zasedací místnosti v Brně a Praze, včetně možnosti zajištění cateringu a dalších služeb
Valíček koláž

Není to ten správný obor?

Přehled oborů služeb

PoradenstvíPoradenstvíNabízíme konzultace v oblasti pracovního práva, kolektivního vyjednávání a všech souvisejících pracovněprávních oblastech pro zaměstnance a zaměstnavatele.Vnitřní směrniceVnitřní směrnicePro malé firmy s jednám zaměstnancem, ale i pro nadnárodní společnosti o tisících zaměstnanců připravujeme vnitřní předpisy (směrnice) upravující benefity. Pracovní smlouvy a dokumentacePracovní smlouvy a dokumentacePřipravíme pro vás pracovní smlouvy, mzdové či platové výměry, pracovní náplň, osobní dotazníky, stejně jako veškerou dokumentaci v souvislosti s GDPR.Kolektivní smlouvyKolektivní smlouvyPřipravíme či zrevidujeme pro vás kolektivní smlouvy, poradíme vám s výkladem jednotlivých ustanovení, můžeme s vámi vést konzultace při vyjednávání kolektivních smluv.Neplatné skončení pracovního poměruNeplatné skončení pracovního poměruProvedeme Vás proto kompletně předsoudním jednáním, posoudíme pro vás platnost či neplatnost výpovědi či jiného typu skončení pracovního poměru.Zastupování u souduZastupování u souduZastupujeme naše klienty z řad zaměstnanců i zaměstnavatelů úspěšně u soudních řízení na neplatné skončení pracovního poměru, ale i při řešení pracovních úrazů a dalších sporech.Zaměstnávání cizincůZaměstnávání cizincůZajišťujeme pro naše klienty komplexní poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců.Inspektorát práceInspektorát práceZaměstnavatelům pomáháme při kontrolách ze strany inspektorátu práce. Provedeme naše klienty stádiem před zahájením kontroly, při zahájení kontroly, ale i při případně uložené pokutě až v soudním řízení. Náhrada škodyNáhrada škodyJeden z nejčastějších typů soudních sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli jsou právě spory týkající se náhrady škody z pracovněprávních vztahů. Personální auditPersonální auditPro klienty řešíme též personální audity a poskytujeme komplexní personální poradenství. Pokud potřebujete poradit či konzultovat HR vaší společnosti, jsme Vám plně k dispozici. ŠkoleníŠkoleníPro naše klienty z řad zaměstnanců i zaměstnavatelů pořádáme otevřené semináře i školení na míru. Máme proškoleno již více než 10.000 účastníků.Vymáhání nárokůVymáhání nárokůPro klienty řešíme vymáhání nároků mimosoudně (smírnou cestou), ale též zastupováním u soudního jednání. Máme vysokou úspěšnost u soudních sporů. Nelegální zaměstnáváníNelegální zaměstnáváníNelegální zaměstnávání patří mezi nejčastěji kontrolované oblasti inspektorátem práce. Našim klientům radíme, jak postupovat při zaměstnávání zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce. DiskriminaceDiskriminaceV současné době se naše advokátní kancelář poměrně často setkává s diskriminací a šikanou na pracovišti, a to na úseku odměňování, přístupu k zaměstnancům apod.Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)Máme bohaté zkušenosti v oblasti ochrany oznamovatelů a v rámci aplikace právní úpravy whistleblowing.

Jiné služby než pracovní právo?

Díky našemu zkušenému a kvalifikovanému týmu poskytujeme komplexní právní služby pro fyzické i právnické osoby. Navštivte náš web www.brno-advokatnikancelar.cz